Home


MARZEC 2007
 

     Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Ks. Wierobieja i Kosidłów      więcej >>  
 
     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy      więcej >>  
 
     Galeria malarstwa i pokaz tradycji      więcej >>  
 
     Hajnówka wyróżniona   więcej >>  
 
     Rajd „Sasanka”   więcej >>  
 
    Fotoreportaż z realizacji projektu „Z historią w przyszłość ..." więcej >> 
 
    Powstanie Młodzieżowa Rada Miasta  więcej >>  
 
    Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu  więcej >>  
 
    Ogłoszenie o naborze pracownika do UM Hajnówka  więcej >>  
 
    Zaproszenie na wystawę " „Niepełnosprawni są wśród nas”  więcej >>  
 
    Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  więcej >>  
 
    Srebrna Gimnazjada  więcej >>  
 
    Pożegnanie zimy  więcej >>  
 
    „Kangury” i „kangurki”  więcej >>  
 

    Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowe nauczycieli    więcej >>  

 
    Spektakl dla skazanych   więcej >>  
 
    Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola   więcej >>  
 
    Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
     dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych
   więcej >>  
 
    „Sedici” w Hajnówce   więcej >>  
 
    Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu   więcej >>  
 
    Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
     kultury fizycznej i sportu
   więcej >>  
 
    VI Otwarte Mistrzostwa Hajnówki w Wyciskaniu Sztangi Leżąc   więcej >>  
 
    Podlaskie więzienia pod okiem ekspertów   więcej >>  
 
    Poszukiwanie minionego czasu   więcej >>  
 
    Międzynarodowa wizyta w liceum   więcej >>  
 
    Powtórka z rozgrywki  więcej >>  
 
    Przetarg na olej opałowy do Przedszkola nr 2 w Hajnówce  więcej >>  
 
    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego  więcej >>  
 
   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
     ochrony zwierząt
   więcej >>  
 

 Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej:
46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
SWIFT: BPKOPLPW
Urząd Miasta Hajnówka 
 17-200 Hajnówka ul. Zina 1