Home

Ilość odsłon: 2460   Data publikacji:  2007-03-07

Międzynarodowa wizyta w liceum

   

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie  uczestniczy od września 2006 r. w międzynarodowym programie współpracy szkół Socrates - Comenius, którego celem jest wspólna praca nad wybranymi tematami, wymiana doświadczeń, badanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej.

 
      Partnerami liceum w programie są szkoły średnie z Niemiec, Węgier i Finlandii. Tematy, którymi zajmuje się młodzież, dotyczą m.in. ochrony środowiska w Europie, tożsamości narodowej i europejskiej, mniejszości narodowych. Językami projektu są język niemiecki i angielski. W ramach realizacji działań odbyła się dotychczas wizyta robocza w Budapeszcie (październik 2006 r.), a 25 lutego uczniowie i nauczyciele I LO gościli 21 osobową grupy młodzieży i nauczycieli z wymienionych krajów. Było to pierwsze oficjalne spotkanie w szkole w powiększonym gronie, ponieważ oprócz nauczycieli uczestniczyła w nim również młodzież.

 

    Wizyta w liceum rozpoczęła się od powitania przez dyrektor Marię Skwarczyńską, która opowiedziała gościom o historii szkoły oraz jej patrona. Obecny na uroczystości starosta Włodzimierz Pietroczuk przedstawił prezentację na temat powiatu hajnowskiego. Po wymianie podarunków odbyło się zwiedzanie szkoły i miasta oraz krótki koncert po Soborze Św. Trójcy. Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu Białowieży oraz rezerwatu zwierząt.


    W środę uczniowie z Węgier i Niemiec razem z hajnowską młodzieżą uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, następnie w ramach pracy nad projektem wspólnie przygotowywali plakaty, których myślą przewodnią była ochrona środowiska naturalnego. Wieczór zwieńczył ostatni zimowy kulig i ognisko w Postołowie. Ostatni dzień zakończyły warsztaty regionalne w Dubiczach Cerkiewnych, podczas których można było spróbować trudnej sztuki rękodzieła ludowego oraz wspólne przygotowanie wystawy plakatów.

***

Program Comenius
Wyzwanie Unia Europejska (HEU)
Jak młodzież widzi swoją przyszłość w Europie ?

    Rok 2005 pokazał, że wspólnota państw Unii Europejskiej ma również w przyszłości do pokonania wiele problemów. Obawy i nadzieje, które łączą się z już dokonanym i zaplanowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej i klęska wspólnej europejskiej konstytucji mogą być tego przykładami.
Szczególnie młodzież odczuwa często strach przed przyszłością, który wynika z niejasnej politycznej i gospodarczej sytuacji i nowych wyzwań w ramach globalizacji.
Treść projektu wynika przede wszystkim z tej aktualnej sytuacji. W ramach projektu ważną rolę powinny odgrywać czynniki historyczne i możliwe perspektywy na przyszłość, szczególnie wśród pokolenia naszych obecnych uczennic i uczniów.
    Podczas trzech lat zamierzamy pracować nad następującymi obszarami tematycznymi:
1. Cechy wspólne i przeciwieństwa w dniu codziennym i ich oddziaływanie na międzykulturową wymianę (spotkania prywatne, kontakty w interesach, obrządki, uprzedzenia)
2. Osobiste szanse w Unii Europejskiej (międzynarodowy system kształcenia, znajomość języków obcych)
3. Między tradycją a nowoczesnością (świadomość narodowa, świadomość europejska, obcowanie z historią)
4. Sztuka i kultura w Europie (amerykanizacja, europeizacja)
5. Zjednoczenie Europy jako szansa na pokojowy porządek świata (terroryzm, środowisko, demokracja, sprawiedliwość socjalna)
6. Wyzwania gospodarcze (główne kierunki usług, globalizacja)
7. Integracja mniejszości etnicznych do społeczeństwa.

Strona internetowa projektu: www.comenius01.ini.hu
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444