Home

Ilość odsłon: 2579   Data publikacji:  2007-03-26

Powstanie Młodzieżowa Rada Miasta

 

Hajnowska młodzież już w przyszłym roku szkolnym będzie współpracować z Radą Miasta wybierając spośród uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

      22 marca odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w celu ustalenia zasad działania i wyborów takiej rady. Z dyrektorami szkół oraz nauczycielami spotkał się burmistrz Anatol Ochryciuk i przewodniczący RM Leonard Kulwanowski.

     - Zamysł powstania młodzieżowej rady naszego miasta powstał kilka miesięcy temu – powiedział Leonard Kulwanowski - Była to między innymi sugestia burmistrza, bo młodzież zgłasza wiele sygnałów i pomysłów, niejednokrotnie dyskutuje wśród rówieśników. Chcemy, aby stanowiła ona ciało doradcze dla starszych. Chcemy również zdecydowanie odsunąć od tych działań politykę, a poruszać jedynie istotne problemy młodzieży.
    Młodzieżowa Rada Miasta będzie funkcjonować zgodnie z prawem i istniejącymi ustawami, w myśl zasady podejmowania przez gminę działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Obecnie trwa tworzenie jej statutu. Zorganizowana zostanie na wzór Rady Miasta i będzie w niej zasiadać 21 przedstawicieli szkół. Wybrani uczniowie będą rekrutować się z gimnazjów, którym przyznane będą po dwa mandaty, szkół średnich i Zakładu Doskonalenia Zawodowego posiadających od dwóch do trzech mandatów oraz jednego lub dwóch studentów Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej. Według wstępnych założeń sesje organizowane będą raz na kwartał. Pierwsze wybory planowane są na przełomie września i października 2007 r. Po odejściu z rady ucznia, który podczas kadencji zakończył edukację w Hajnówce, zorganizowane będą wybory uzupełniające. Długość kadencji nie została jeszcze ustalona.
Młodzieżowa Rada Miasta w zamyśle pomysłodawców, będzie kierowała wnioski do władz miasta, które staną się głosem w dyskusji podczas obrad rady starszych.
     - Spotykamy się coraz częściej z przypadkami, że wśród dorosłych zbyt mało ludzi jest przygotowanych do przestrzegania norm demokratycznych – stwierdził burmistrz Anatol Ochryciuk – Będzie to doskonała okazja do uczenia młodego pokolenia zasad demokracji. Spodziewam się, że po powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta przybędzie wiele nowych pomysłów i sugestii do działania dla starszych. Będzie to jednocześnie nauka gospodarowania finansami, bo wybrane muszą być przecież potrzeby najistotniejsze. Powinniśmy więc poświęcić młodym radnym niezwykle dużo cierpliwości i uwagi.
      - W innych miastach działają już takie rady w myśl zasady „Nic o nas, bez nas” – powiedziała Agnieszka, uczennica szkoły średniej z Hajnówki – Zamiast komentować bez sensu takie czy inne przedsięwzięcie władz, wreszcie młodzież wypowie swoje zdanie. Chciałbym w przyszłości kandydować do rady, bo mam wiele pomysłów oraz nadzieję na ich realizację. 

 J. Zachaj

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444