Home

Ilość odsłon: 5265   Data publikacji:  2007-03-26

Hajnówka 26.03.2007 r

.         Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia  28 marca 2007 do 19 kwietnia 2007 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym najemcy:

  1. S.Batorego 27 – lokal mieszkalny,

  2. 3 Maja 45 – lokal mieszkalny,

  3. 3 Maja 39 – lokal mieszkalny.

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

  1. ul. Piłsudskiego 4 F – lokal mieszkalny,

  2. ul. Jutrzenki – nieruchomość niezabudowana.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444