Home

Ilość odsłon: 2093   Data publikacji:  2007-03-14

Hajnówka, 2007-03-12

 GKM. 7639-1/07

 Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu.

        Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( dystrybucja oleju napędowego) obejmującej: zbiornik podziemny na olej napędowy o poj. 20 m³ wraz z dystrybutorem, na działkach oznaczonych numerami ewid. 2320/159, 2320/160, 2093/6, przy ulicy 3-go Maja w Hajnówce.

          W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia 02 Kwietnia 2007r., zainteresowani w tej sprawie mogą składać uwagi  i  wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok. 219 ( II piętro).


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444