Home

Ilość odsłon: 3149   Data publikacji:  2007-03-20

Spektakl dla skazanych

    Skazane z AŚ Białystok: Aneta, Ania, Urszula i Marlena wystąpiły przed najbardziej wymagającą publicznością – przed innymi skazanymi.

     W jednostkach penitencjarnych podejmuje się różnorodne działania mające na celu przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu, pobudzenie w nich aktywności, zmianę ich postawy. W więzieniach prowadzi się szereg oddziaływań adresowanych do różnych grup skazanych: alkoholików, narkomanów, sprawców przemocy. Istotną rolę odgrywają tu również działania kulturalno – oświatowe: koncerty, wystawy, prelekcje. Od 2005 roku w Areszcie Śledczym w Białymstoku działa grupa teatralna prowadzona przez osobę z zewnątrz, Ewę Jakubaszek. W grupie tej działa od 10 do 15 skazanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Grupa ta ma już na koncie pierwszy duży sukces – spektakl w białostockim teatrze im. Aleksandra Węgierki, pozytywnie oceniony przez krytyków.

      Spektakle przygotowywane przez skazanych dotykają istotnych dla nich problemów: życia codziennego, przemocy, uzależnień.  14 marca skazane z AŚ Białystok: Aneta, Ania, Urszula i Marlena wystąpiły przed najbardziej wymagającą publicznością – przed innymi skazanymi. W  świetlicy hajnowskiego aresztu zaprezentowały spektakl: „Rzecz o czarownicach” – kompilację różnych tekstów mówiących o trudnych sprawach kontaktów międzyludzkich.
   Spektakl miało okazję obejrzeć 30 skazanych, w większości odbywających karę długoletniego więzienia. Przedstawienie zostało odebrane przez nich bardzo pozytywnie, zmusiło ich też do refleksji. Równie pozytywnie odebrały to przedsięwzięcie aktorki podkreślające, że występ przed taką publicznością, to wielkie przeżycie i wyzwanie.

AC     


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444