Home 

UWAGA !
 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta
przyjmuje codziennie
8.00 - 15.00
Starostwo Powiatowe w Hajnówce pokoj 21
tel. 6824837

Wyślij wiadomość Wpisz się do księgi gości


CZERWIEC 2005

    Publiczna dyskusja    więcej >>
 
    Więźniowie odnawiają kapliczkę    więcej >>
 
    Informacja o wykazie nieruchomości    więcej >>
 
    Żegnaj szkoło    więcej >>
 
    Wakacje na dwóch kółkach    więcej >>
 
    Wojewódzkie Igrzyska LZS    więcej >>
 
    Koniec roku szkolnego    więcej >>
 
    Bawili się bez kropli alkoholu     więcej >>
 
    Białoruski Festyn Ludowy "Krynoczka"     więcej >>
 
    Wyniki zawodów lekkoatletycznych     więcej >>
 
    Zarząd Rejonowy PCK w Hajnówce podsumował 4 lata swojej działalności   więcej >>
 
    "Wampokaże"   więcej >>
 
    Apel do właścicieli psów   więcej >>
 
    Hajnowscy tancerze na kolejnych estradach   więcej >>
 
    Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721-1831   więcej >>
 
    Komu przysługują i jak uzyskać świadczenia rodzinne    więcej >>
 
    Wizyta delegacji miasta Hajnówka w Bułgarii   więcej >>
 
    Przetarg nieogr. na „Termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Hajnówce”  więcej >>
 
    Więźniowie z Aresztu Śledczego porządkują  żydowski cmentarz   więcej >>
 
    Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie    więcej >>
 
    Biuro ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Gospodarczych   więcej >>
 
    XXVI sesja Rady Miasta   więcej >>
 
    Wydawnictwo Ligatura - spotkanie z Małgorzatą Szymańską   więcej >>
 
    Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użyt. położonego przy ul.Wierobieja  więcej >>
 
    Wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym   więcej >>
 
    Opóźniony Dzień Dziecka  więcej >>
 
    "Galeria na ulicy - ulica na galerii" - podsumowanie    więcej >>
 
     Obchody 20-lecia Przedszkola Nr 3   więcej >>
 
      Podsumowanie konkursu "Bogaty Las"   więcej >>
 
      Wycieczka po białoruskiej części Puszczy Białowieskiej   więcej >>
 
     Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i
       kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka  
więcej >>
 
      Ogłoszenie o obradach XXVII sesji Rady Miasta   więcej >>
 
      Decyduje siła, wygrywa precyzja !   więcej >>
 
      W krainie baśni Andersena   więcej >>
 
      Na sianeczku, sianie   więcej >>
 
      Zuchy w przedszkolu   więcej >>
 
      Wizyta uczniów ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Belitz (Niemcy)   więcej >>
 
     Turniej Siatkówki Plażowej zakończony    więcej >>
 
     Rokowania na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich    więcej >>
 
     Hajnowianin Roku 2004   więcej >>
 
     Kowal budowniczy maszyn, artysta i lekarz   więcej >>
 
     Wiosenny Rajd Sasanka      więcej >>
 
     Turniej siatkówki plażowej   więcej >>
 
     Sukces hajnowskich brydżystów   więcej >>
 
     Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku
      dzieci i młodzieży
   więcej >>
 
     Srebrny Krzyż Zasługi dla hajnowskiego samorządowca   więcej >>
 
     Rodzice zagrali w przedstawieniu dla dzieci   więcej >>
 
     Zaproszenie na spotkanie z Małgorzatą Szymańską  więcej >>


 

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444