Ilość odsłon: 3144   Data publikacji:  2005-06-03

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 02 czerwca 2005 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała oceny ofert, które wpłynęły na ogłoszenia Burmistrza Miasta Hajnówka o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Złożono 12 ofert, z których wszystkie Komisja zaopiniowała pozytywnie.          Z oferentami zostaną zawarte umowy na realizację zadań. Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną przekazane środki finansowe w wysokości:

Zadanie I: wsparcie wypoczynku letniego dzieci pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych – „Akcja Lato 2005”:

1.      Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – 2.200,00

2.      Hajnowski Dom Kultury (2 oferty) – 4.400,00 zł

3.      Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”  – 2.200,00 zł

4.      Miejski Międzyzakładowy Klub Sportowy „Puszcza” (2 oferty) – 4.400,00 zł

5.      Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów – 2.000,00 zł

6.      Zespół Szkół Nr 3 – 2.200,00 zł

7.      Powiatowy Związek Drużyn Harcerskich ZHP w Hajnówce – 2.200,00 zł

8.      Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne – 2.200,00 zł.

9. Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych - 2.200,00 zł.

 

Zadanie II: wsparcie wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:

1.      Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” – 10.000,00 zł.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444