Ilość odsłon: 3371   Data publikacji:  2005-06-16

Biuro ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Gospodarczych dzielnicy Berlina Lichtenberg
- zaprasza do współpracy firmy z Hajnówki

    Z ramienia Urzędu Dzielnicy Berlina Lichtenberg uruchomione zostało Biuro ds. niemiecko-polskich kontaktów gospodarczych (skrót niem. ODPW), które jest wspierane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Biuro stawia sobie za zadanie inicjowanie i udzielanie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom z dzielnicy Lichtenberg w znalezieniu odpowiedniego partnera do współpracy gospodarczej w Polsce. Nadrzędnym celem jest prowadzenie transgranicznych projektów kooperacyjnych, których końcowym efektem będą wspólne produkty i usługi przedsiębiorstw z dzielnicy Lichtenberg i Polski. Po stronie polskiej oferta Biura skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z dzielnicy Warszawy Białołęka i miasta Hajnówka celem pogłębienia dotychczasowych kontaktów gospodarczych.

Za pośrednictwem Biura ODPW polski przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dostęp do bazy danych o niemieckich partnerach oraz nawiązać z nimi współpracę.

Biuro oferuje organizowanie wyjazdów studyjnych i spotkań dla przedsiębiorców oraz imprez gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorstw z dzielnicy, stwarzając za razem platformę informacyjną na temat rynku partnera i warunków dostępu, uczestnicząc aktywnie i pośrednicząc w nawiązywaniu kontaktów i kooperacji gospodarczych. Kontakt możliwy jest zarówno w języku niemieckim jak i polskim.

Biuro ODPW współpracuje ściśle z partnerami projektu na szczeblu dzielnicy Lichtenberg oraz z Bankiem Inwestycyjnym kraju związkowego Berlina (IBB), uczestnicząc we wszelkich projektach w Berlinie ukierunkowanych na kraje Europy Wschodniej i Środkowej.

Organizację oraz fachową asystę Biura Urząd Dzielnicy Lichtenberg powierzył firmie Complan Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie komunalnym, planowaniu i rozwoju lokalizacji firm w Poczdamie. Complan posiada wieloletnie doświadczenia we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi.

Kontakty partnerskie Powiatu Hajnowskiego z dzielnicą Lichtenberg trwają nieprzerwanie od 2001 r. Przedstawiciele naszego regionu uczestniczą rokrocznie w imprezie wystawowej „Dni Gospodarki” w Berlinie, gdzie prezentują swój dorobek. W roku bieżącym targi gospodarcze będą rozszerzone o udział przedsiębiorców z berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf. Odbywać się one będą w dniach 6-9 września pod nazwą „I Partnerskie Dni Gospodarcze Berlin eastside”.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji firmy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej biura – www.odpw.de, a także w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce.


Osobami do kontaktów z przedsiębiorstwami z dzielnicy Lichtenberg i z Polski oraz z inicjatorami współpracy gospodarczej między Niemcami a Polską są Matthias von Popowski, kierownik projektu, Teresa Branschke, asystentka projektu

 adres:
Biuro d/s Niemiecko-Polskich Kontaktów Gospodarczych
Office für Deutsch-Polnische Wirtschaftskontakte (odpw)
Siegfriedstraße 204c Siegfriedshöfe ( dziedziniec Siegfrieda)
10365 Berlin-Lichtenberg

Tel. +49 (0)30 550058240 Fax: +49 (0)30 550058250
info@odpw.de    www.odpw.de

godziny otwarcia:
poniedziałki i środy: od 9.00 do 15.00
wtorki i czwartki: od 14.00 do 18.00
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444