Home

Kampania „Świadomi swoich praw i obowiązków...” więcej >>

 

  
Zespół Szkół w Hajnówce ul. Nowowarszawska 20

   Ocalić od zapomnienia   więcej >>
 
   Dni otwarte ZS Nr 6   więcej >>
 
   Szkoła z klasą   więcej >>
 
   Izba regionalna   więcej >>
 

Dnia 1.09.1994 r. w nowym budynku przy ulicy Nowowarszawskiej 20 na osiedlu Mazury rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce. W pierwszym dniu nauki progi szkoły przekroczyło 626 uczniów. Ich kształceniem i wychowaniem zajęło się 38 nauczycieli. 10.10. 1997 r. Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Ta niezwykła uroczystość została połączona z oddaniem do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczyciła nas wnuczka Patrona, pani Maria Sienkiewicz. Od tej pory uczestniczymy w corocznych Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich i obchodzimy Dzień Patrona dnia 15 listopada.

Od  1.09. 1999r. w związku z reformą oświaty w budynku szkoły mieści się Publiczne Gimnazjum nr 2, natomiast od 1.09.2002 r. powołano Zespół Szkół, który tworzą: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Hajnówce.

Obecnie w szkole uczy się 864 uczniów: 507 w SP nr 6 i 357 w Gimnazjum nr 2. Ich kształceniem i wychowaniem zajmuje się 56 nauczycieli.

Uczniowie mogą korzystać z 2 pracowni komputerowych, 29 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, biblioteki i czytelni.

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nasza młodzież rozwija swoje uzdolnienia w licznych kołach zainteresowań: sportowych, informatycznym, zespole wokalno-tanecznym, turystycznym, drużynach: zuchowej i harcerskiej.

Lubimy zajęcia na świeżym powietrzu, stąd często wyjeżdżamy na rajdy, wycieczki i biwaki, korzystając z pięknego położenia naszego miasta i walorów Puszczy Białowieskiej.

Czym możemy się pochwalić?

Biblioteka, mieszcząca się w dwóch pomieszczeniach, posiada bogaty księgozbiór oraz zbiory specjalne. Prenumerowanych jest ok. 40 tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Jest skomputeryzowana, działa biblioteczny system komputerowy MOL. Od roku szk. 2002/2003 zautomatyzowane zostało wypożyczanie wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.

Biblioteka jest wyposażona w 5 komputerów. Trzy tworzą biblioteczną sieć komputerową, w której pracują bibliotekarze. Dwa komputery są przeznaczone dla czytelników: jeden do korzystania ze zbiorów multimedialnych i internetu; drugi, z zainstalowanym programem KATALOG, umożliwia wyszukiwanie informacji w komputerowych katalogach i kartotece. Udostępnianie zbiorów czytelnikom odbywa się codziennie i objęci są nim uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Ze zbiorów bibliotecznych mogą też korzystać rodzice. W bieżącym roku szkolnym jest zarejestrowanych 930 czytelników, a bibliotekę codziennie odwiedza ok. 130; średnia dzienna wypożyczeń wynosi ok. 240 książek.

Uczniowie często i chętnie uczestniczą w konkursach i imprezach czytelniczych, które rozbudzają ich twórczą wyobraźnię, rozwijają zainteresowania, pogłębiają wiedzę.


W szkolnej bibliotece.


W bibliotece można skorzystać z internetu.

Od roku szkolnego 2001/2002 jest wydawana gazetka szkolna „PULS” (12 numerów). Wszystkie artykuły w gazetce są autorstwa uczniów, a dotyczą spraw, problemów związanych z życiem szkoły i jej uczniów.

Od 1996 r. w nasza placówka należy do „szkół promujących zdrowie”. Zespół organizuje liczne imprezy i akcje promujące zdrowie, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale i rodzice.

Klasy nauczania zintegrowanego realizują autorski program edukacji regionalnej. Zajęcia odbywają się w nowo otwartej Izbie Regionalnej.


Eksponaty w Izbie Regionalnej.

Swoją „małą ojczyznę” uczniowie poznają poprzez bezpośrednią obserwację, spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mają możliwość prezentowania zdobytej wiedzy biorąc udział w konkursach, wystawach, pokazach, przedstawieniach.

Początki edukacji europejskiej w naszej placówce sięgają 1998 r. Obecnie działający przy Gimnazjum nr 2 w Hajnówce Szkolny Klub Europejski podejmuje inicjatywy zmierzające do pogłębiania wśród młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej, upowszechniania jej w swoim środowisku, kształtowania proeuropejskich postaw oraz dotyczące przyszłego członkostwa Polski w tej organizacji.

W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w Miejskim Turnieju Szkół Gimnazjalnych pod hasłem: „Co wiem o Unii Europejskiej?”, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka . Nasz zespół zajął I miejsce. Braliśmy również udział w I  i  II Podlaskim Kongresie Europejskim.

Przeprowadziliśmy, zainicjowane przez Gazetę Wyborczą, Szkolne Referendum Europejskie.


Członkowie klubu podczas zmagań konkursowych „Co wiemy o Unii?”

Od początku istnienia  szkoły działa w niej Szkolne Koło PCK. W jednym z organizowanych przez Zarząd Główny PCK konkursów pod hasłem „Gorączka złota”, zajęliśmy I miejsce w powiecie, zbierając łącznie ponad 1200 zł.

W roku szkolnym 2001/2002 wzięliśmy udział w kampanii „Świadomi swoich praw i obowiązków” organizowanej przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Celem tej akcji było wdrażanie zasad praworządności i samorządności oraz przestrzegania praw dziecka i ucznia. Zajęliśmy w niej II miejsce w województwie.

W roku szk. 2002/2003 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”.

W dniach 9 – 13 grudnia 2002r. odbyły się „Dni Otwarte Szkoły”. Na łączniku budynku oraz na I piętrze została zaprezentowana wystawa prac uczniów.

Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2001/2002:

 1. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych Paulina Ignatiuk - tytuł laureata

 2. Wojewódzki Konkurs Humanistyczny Paulina Ignatiuk - tytuł finalisty

 3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych Bartosz Kiełbaszewski - tytuł laureata

 4. Wojewódzki Konkurs Chemiczny Katarzyna Jańczuk - tytuł laureata

 5. Konkurs "Kangur Matematyczny" - wynik bardzo dobry Dawid Karczewski, Bartosz Kiełbaszewski

 6. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - I miejsce w powiecie, udział w etapie strefowym Jarosław Siemieniuk,Piotr Iwaniuk, Andrzej Sadowski

 7. Konkurs "Nasze bezpieczeństwo" - eliminacje wojewódzkie Anna Głaszewisz, Łukasz Siebiesiuk, Magda Skiepko

 8. Konkurs recytatorski języka białoruskiego "Ojczyste słowo" - na szczeblu centralnym Barbara Kalinowska - I miejsce

 9. Konkurs Piosenki Białoruskiej - na szczeblu centralnym Irmina Leoniuk - I miejsce Julita Nazarko - III miejsce

 10. X Turniej Ortograficzny - tytuł "Mistrza Ortografii" otrzymali Katarzyna Skiepko, Jarosław Kiryluk, Nika Jakimiuk, Łukasz Siebiesiuk, Rozalia Szpilko, Elżbieta Filipowicz, Kamila Chaniecka, Agnieszka Bagrowska, Daniel Kardasz, Justyna Orabczuk

 11. Międzyszkolny Konkurs Językowo-Plastyczny "Poznaj mój język, a poznasz mnie, mój świat i moją kulturę" - kategoria "Wiersz" Justyna Bebko - I miejsce Magdalena Daniluk - II miejsce

 12. Konkurs plastyczny "80-te urodziny Białowieskiego Parku Narodowego"  Sebastian Lange - I miejsce Julita Nazarko - II miejsce Kamila Plis - III miejsce

 13. Konkurs plastyczny " Wyprawa na grzybobranie" Julita Nazarko - I miejsce Sebastian Lange - II miejsce Marta Wnuczko, Julita Romaniuk, Mariola German - wyróżnienie

 14. III Międzygimnazjalny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej - udział w finale Paweł Baran, Paweł Owerczuk, Piotr Podsiadlik

 15. Osiągnięcia sportowe III Podlaska Gimnazjada Lekkoatletyczna - finał wojewódzki Bartosz Nieścieruk - IV miejsce w rzucie oszczepem, VI miejsce w rzucie dyskiem Barbara Klimuk - IV miejsce w skoku w dal Krzysztof Grądziel - X miejsce w biegu na 300 m przez płotki Łukasz Siniakowicz - X miejsce w skoku w dal Mistrzostwa Makroregionu Warszawsko-Mazurskiego w LA
  Bartosz Nieścieruk - III miejsce w rzucie oszczepem Barbara Klimuk - V miejsce w skoku w dal
  Agnieszka Dobrowolska - IV miejsce w rzucie oszczepem Igrzyska Wojewódzkie w LA - finał wojewódzki Sandra Skiepko - VII miejsce w pchnięciu kulą

 16. Szkoła wydaje gazetkę "Puls"

 17. Szkoła jest organizatorem konkursu "Kangur Matematyczny"

W roku szkolnym 2002/2003 mieliśmy dwóch laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

 • Marta Chilimoniuk – język polski

 • Kamil Wójcik - chemia

 

Od początku istnienia szkoły możemy się poszczycić 12 laureatami przedmiotowych konkursów wojewódzkich.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444