Home

Ilość odsłon: 3923   Data publikacji:  2007-08-20

Bezpieczny basen

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że po przeprowadzeniu badań basenu kąpielowego otwartego w Hajnówce ul. Ks.A. Dziewiatowskiego 2 stwierdza, że woda w obu nieckach basenu jest przydatna do kąpieli.

   Na podstawie oceny jakości wody nr HK.0231-59/2007 według analiz laboratoryjnych 2 próbek pobranych do badania dnia 01.08. 2007r. z n oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie z badań wody nr 1141/LM/W/N/2007 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza,
że w/w próbkach wody nie wykryto obecności bakterii Escherichia coli, a ogólna liczba bakterii w temp. 37° po 48 godz. w niecce małej wynosiła l.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zaprasza na basen.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444