Home

Ilość odsłon: 2905   Data publikacji:  2007-11-06

Zapraszamy na
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ZAKŁADÓW PRACY
O PUCHAR STAROSTY POWIATU HAJNOWSKIEGO
Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce tel. 085-682-27-76

SPONSORZY:

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce

TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się na hali Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce
o godz.900 w dniu: 17.11.2007r

UCZESTNICTWO:

W turniejach uczestniczą zespoły z zakładów pracy zgłoszone do turnieju do dnia 15.11.2007 z opłaconym wpisowym w wysokości 20 zł.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej rozgrywany będzie systemem w zależności od ilości zgłoszonych zespołów/pucharowy, każdy z każdym, grupowy, mieszany/

PODSTAWOWE PRZEPISY I ZASADY ROZGRYWEK

Uczestnicy: W rozgrywkach uczestniczą drużyny 5 osobowe + 3 rezerwowych, bezpośrednio w grze bierze udział 5 zawodników, w tym bramkarz

Czas gry: 2 × 10 min, przerwa 1 min

Kary: Przewinienia karane są: ostrzeżeniem, kartką żółtą i/lub czerwoną (wykluczenie).

Zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (również słowne) nałożona może zostać kara dodatkowa – 2 min. Drużyna może kontynuować grę wówczas, gdy na boisku będzie, co najmniej trzech zawodników, w innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu. Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim

Rzut karny: Wykonany jest z 9 metrów

Inne postanowienia

  • Drużyny powinny posiadać jednakowe koszulki

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przepisach

SPRAWY FINANSOWE: Koszty organizacji i prowadzenia Turnieju Halowej Piłki Nożnej ponoszą organizatorzy.

NAGRODY:

W turnieju:

  • I miejsce – medale i puchar dla zakładu pracy

  • II miejsce – medale i puchar dla zakładu pracy

  • III miejsce – medale i puchar dla zakładu pracy

  • Statuetka dla najlepszego: bramkarza, strzelca i zawodnika turnieju.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

Zespoły uczestniczące w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki,

Zawodnicy uczestniczący w turniejach winni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry w halowej piłce nożnej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w halowej piłce nożnej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego turnieju

                                                                                          Odpowiedzialni za organizację turnieju:

Hanula M. i Wnuczko R.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444