Home

Ilość odsłon: 1819   Data publikacji:  2006-09-21

Mecz tylko sparingowy

    Wczoraj sędzia Zbigniew Kułak z Wołomina nie dopuścił zawodników Pronaru OSiR Hajnówka do meczu II rundy Pucharu Polski z Avią Świdnik.

   Powołał się na ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym, która w Art. 29 mówi, że:

2. Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej
dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa
sportowo-lekarskiego;

Czyli teoretycznie miał rację ale nie do końca. Parę linijek niżej przedmiotowa ustawa mówi, że:

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 46 ust. 2 pkt 3, a także rodzaj
niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji
zawodnika lub trenera, uwzględniając specyfikę poszczególnych dyscyplin
sportu.

Do dnia dzisiejszego w/w rozporządzenie się nie ukazało. Wniosek z tego jest taki, że nie ma jeszcze takich lekarzy w świetle prawa, którzy mogliby wystawić takie zaświadczenie lekarskie jakiego sędzia oczekiwał.

Dziś nasz klub wysłał do PZPS protest w tej sprawie. Jak postąpi PZPS ? Czy zwycięży duch sportu i dojdzie jednak do tego meczu ? Czy przyjmie stanowisko sędziego i ogłosi walkower dla Avii i w związku z tym zwycięży martwy przepis ?

Pytań jest dużo. Odpowiedź poznamy najprawdopodobniej dziś. Dla Gazety Wyborczej szef sędziów Pan Kiszczak powiedział: "Jak tylko można, trzeba grać, przecież zespół ze Świdnika musiał pokonać kawał drogi do Hajnówki". Tak samo mówią inni znani w Polsce sędziowie. Avia również chciała i dalej chce rozegrać mecz na boisku.

Źródło: moderatorvolley.eu

Mecz odbył się, ale na zasadzie sparingu. Drużyny zremisowały w 4 setach 2:2.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444