Home

Ilość odsłon: 2703   Data publikacji:  2007-09-17

 
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

       Burmistrz  Miasta Hajnówka ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Hajnówka w sezonie zimowym 2007 / 2008 i 2008 / 2009 w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości na jezdniach i ciągach pieszych.

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hajnówce, ul.Aleksego Zina 1,  pok. 202, tel.085 – 682 20 14,tel/fax 085-682 29 94.

    Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, do dnia 15 października 2005  roku, do godz.15.00.

   Do pobrania: SIWZ >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444