Home

Ilość odsłon: 3968   Data publikacji:  2005-12-28

 Hajnówka 2005.12.28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
( o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro)

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO

Zamawiający : Hajnowski Dom Kultury
Regon :000284569
Miejscowość : Hajnówka
Powiat : hajnowski
Ulica : Tamary Sołoniewicz 4
tel/fax : 085 6823203

1.Miejsce i termin składania ofert :
a) Miejsce : w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
b) Termin : 2006.01.12 roku godz. 10.00

2.Miejsce i termin otwarcia ofert :
a) Miejsce : Pokój nr 4 w Hajnowskim Domu Kultury
b) Termin : 2006.01.12 godz. 10.10

3.Termin realizacji zamówienia : od 2006.01.20 do 2006.12.31

4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w SIWZ

5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 32 lub elektronicznie przesyłając prośbę pod nr faksu 085 6823203 lub pod adres e-mail:                         hdk-hajnowka@wp.pl

6.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100 %

7.Wszelkich informacji udziela telefonicznie :
inż. Rościsław Kuncewicz tel. 085 6823203

Dyrektor HDK Andrzej Skiepko


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444