Home

Ilość odsłon: 4505   Data publikacji:  2004-10-23


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA

OGŁASZAM  PRZETARG  OFERTOWY
na rozbiórkę budynków : mieszkalnego i gospodarczych położonych w Hajnówce przy ul.Lipowej 95

Budynki powinny być rozebrane , plac oczyszczony a gruz i ewentualne fundamenty wywiezione.

Obowiązuje kaucja 500 zł. zabezpieczająca rozbiórkę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty przetargowej, w której należy zawrzeć następujące informacje:
- imię i nazwisko , adres nabywcy
- termin rozbiórki
- cenę materiałów porozbiórkowych
- dowód wpłaty kaucji

Oferty przetargowe należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2004 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 223 Urzędu Miasta w Hajnówce z napisem na kopercie „ przetarg na rozbiórkę”.

Otwarcie ofert w dniu 16.11.2004 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Hajnówce pokój 223.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Hajnówce pk.223 lub tel. 682-64-47

Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444