Home

 
Burmistrz Miasta Hajnówka anuluje ogłoszony przetarg w dniu
19 czerwca 2004 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich i ogłasza:
PRZETARG Nr 5A/2004
Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich

położonych w Hajnówce przy ulicy:

 • 11 Listopada, przeznaczona pod bud. ogólne, zabudowana budynkiem chlewni, numer geodezyjny 1014/16 o pow. 2854 m2 Cena wywoławcza 87.075 zł + VAT (w tym grunt 41.280 zł + VAT)

 • Białowieskiej 34, przeznaczona pod bud. ogólne, numer geodezyjny 2034/30 o pow. 0,2568 ha zabudowana budynkiem produkcyjnym o pow. 325 m2 i gospodarczym o pow. 154 m2.
  Cena wywoławcza 162.002 zł + VAT (w tym grunt 51.360 zł + VAT)

 • Klimek (dawna Kołodzieja), przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

  • oznaczona nr geod. 1982/6 o pow. 539 m2 8.120 zł + VAT

  • oznaczona nr geod. 1982/7 o pow. 698 m2 10.345 zł + VAT

  • oznaczona nr geod. 2320/65 o pow. 1158 m2 17.945 zł + VAT

 • Wrzosowej, przeznaczona pod handel i usługioznaczona nr geod. 1041/1 o powierzchni 470 m2 12.465 zł + VAT

 • Parkowej przeznaczone pod budowę garaży,

  • oznaczona nr geod. 1500/25 o powierzchni 24 m2, 4.010 zł + VAT

  • oznaczona nr geod. 1500/20 o powierzchni 25 m2, 4.158 zł + VAT

 • Białostockiej, przeznaczona pod budownictwo przemysłowo – handlowo – usługowe oznaczona numerem geodezyjnym 1/86 o pow. 2216 m2 43.970 zł + VAT

 • Fabryka Chemiczna przeznaczona pod budownictwo przemysłowo – handlowo – usługowe oznaczona numerem geodezyjnym 1/87 o pow. 5000 m2 73.230 zł + VAT

 • 11 Listopada przeznaczona pod budownictwo przemysłowo – handlowo – usługowe oznaczona numerem geodezyjnym 1012/25 o pow. 3033 m2 56.460 zł + VAT

 • Odległej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

  • Nr 50, oznaczona nr geod. 3059 o pow. 927 m2 16.200 zł +VAT

  • Nr 54, oznaczona nr geod. 3061 o pow. 927 m2 16.100 zł + VAT

  • Nr 56, oznaczona nr geod. 3062 o pow. 927 m2 16.100 zł + VAT

  • Nr 66, oznaczona nr geod. 3067 o pow. 927 m2 16.100 zł + VAT

  • Nr 68, oznaczona nr geod. 3068 o pow. 927 m2 16.100 zł + VAT

 • Letniej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

  • Nr 21, oznaczona nr geod. 3080 o pow. 926 m2 17.270 zł + VAT

  • Nr 31, oznaczona nr geod. 3085 o pow. 925 m2 17.250 zł + VAT

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka obowiązującego do 31.12.2003 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia działki lub po przetargu zwrócone.
Za nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nabywca wpłaca 25 % ceny uzyskanej w przetargu w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wynoszące 1 lub 3 % ceny osiągniętej w przetargu winny być uiszczane w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry.
Jeśli nabywcy nie stawią się w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, oznaczać to będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 13 lipca 2004 R. O GODZ. 1300
W lokalu nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce. Wadium należy wpłacić do dnia 9 lipca 2004 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto.
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 51 tel. 682 64 47, 682 64 48

Hajnówka 22.06.2004 r.                                                      Burmistrz Miasta
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444