Home

 
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego, położonego w Hajnówce, przy ul. Ks. I.Wierobieja 9, o powierzchni użytkowej 23,10 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu wynosi 5,00 zł plus 22% VAT. Wadium wynosi 100 zł;
Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2004 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, sala Nr 12.
Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu, tzn. podatek od nieruchomości, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, itp.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta Hajnówka najpóźniej do godziny 9.30 w dniu przetargu. Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę najmu. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcą umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul.Parkowa 6, tel.682-36-04.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 77, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 682-64-51.

Hajnówka, dnia 05.04.2004r.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444