Home

  
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego, położonego w Hajnówce, przy ul. 3-go Maja 39 (po PHU „FOX”),  
o powierzchni użytkowej 67,68 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 24,00 zł plus 22% VAT. Wadium wynosi 1000 zł;

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2004 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul.Aleksego Zina 1, sala Nr 12.

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu, tzn. podatek od nieruchomości, ogrzewanie, pobór wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, itp.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta Hajnówka najpóźniej do godziny 9.30 w dniu przetargu. Wygrywający przetarg  ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę najmu. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcą umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. 

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul.Parkowa 6, tel.682-36-04.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 77, w godz. 8.00 - 15.30,  tel. 682-64-51.

 

  Hajnówka, dnia 10.03.2004r.                                                            Burmistrz Miasta        

 

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444