Home

 
PRZETARG Nr 1/2004

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości miejskiej  położonej w Hajnówce przy ulicy Białostockiej, przeznaczonej pod przemysł, handel i usługi

Część działki 1/68 o pow. 200 m2

cena wywoławcza – 2 zł/m2 miesięcznie + 22 % VAT

Wadium wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 3 marca 2004 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić do dnia 3 marca 2003 r. do godziny 9.30 w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto.

Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę dzierżawy. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcę umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 51 tel. 682 64 47.

 

Hajnówka 16.02.2004 r.                                                                               Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444