Home

 
PRZETARG Nr 13/2003
Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich  położonych w Hajnówce przy ulicy :

11 Listopada, przeznaczona pod bud. ogólne zabudowana budynkiem szpitala

Działka 1014/14 o pow. 4524 m2 – cena wywoławcza –                  354.500 zł

                                                                                  W tym grunt           76.908 zł

11 Listopada, przeznaczona pod bud. ogólne, zabudowana budynkiem chlewni

Działka 1014/16 o pow. 2854 m2 – cena wywoławcza –                  116.100 zł

                                                                                  W tym grunt            41.280 zł

Białostocka, przeznaczona pod przemysł, handel i usługi

Działka 1/44 o pow. 5513 m2 – cena wywoławcza –                        138.200 zł

Kołodzieja, przeznaczone pod bud. mieszkaniowe

oznaczona nr geod. 1982/4 o pow. 665 m2                                                  11.880 zł

oznaczona nr geod. 1982/5 o pow. 666 m2                                                  11.895 zł

oznaczona nr geod. 1982/6 o pow. 539 m2                                                  8.120 zł

oznaczona nr geod. 1982/7 o pow. 698 m2                                                  10.345 zł

oznaczona nr geod. 2320/65 o pow. 1158 m2                                              17.945 zł

Odległej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

oznaczona nr geod. 3064 o powierzchni 927 m2                                           15.240 zł

oznaczona nr geod. 3065 o powierzchni 927 m2                                           15.240 zł

Letniej, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne

oznaczona nr geod. 3082 o powierzchni 925 m2                                           14.790 zł

Wiosennej, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne

oznaczona nr geod. 3122 o powierzchni 938 m2                                           14.290 zł

oznaczona nr geod. 3123 o powierzchni 950 m2                                           14.470 zł

oznaczona nr geod. 3124 o powierzchni 987 m2                                           15.030 zł

Strzeleckiej, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne

oznaczona nr geod. 3142 o powierzchni 905 m2                                           16.570 zł

Wróblewskiego, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne

oznaczona nr geod. 3166 o powierzchni 994 m2                                           18.180 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia działki lub po przetargu zwrócone.

            Za nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nabywca wpłaca 25 % ceny uzyskanej w przetargu w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wynoszące 1 lub 3 % ceny osiągniętej w przetargu winny być uiszczane w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry.

            Jeśli nabywcy nie stawią się w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, oznaczać to będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 16 grudnia 2003 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce. Wadium należy wpłacić do dnia  12 grudnia 2003 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 51 tel. 682 64 47.

Hajnówka 1.12.2003 r.                                                                        Burmistrz Miasta                                                                                              


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444