Home

 
   PRZETARG Nr 9/2003
Burmistrz Miasta Hajnówki informuje, że ogłasza
PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż poszczególnych obiektów znajdujących się w ośrodku wypoczynkowym „Rybakówka”, położonym we wsi Rybaki gm. Narew na działce 82/6 o pow. 2,4062 ha stanowiące własność Gminy Narew

 1.      budynek wielofunkcyjny murowany z pokojami i stołówką, pawilonem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną (ujęcie wody i sieć wod.-kan) pow. użytkowa 334 m2

Cena wywoławcza – 75.000 zł

2.      świetlica z pomieszczeniem socjalno biurowym o pow. użytkowej 124 m2

Cena wywoławcza – 18.000 zł

 Gmina Narew wyraża zgodę na zawarcie umów dzierżawnych z nowymi właścicielami obiektów (Burmistrz Miasta dysponuje potwierdzeniem)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Oferta winna zawierać: oferowaną cenę za nabycie budynku. Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI

W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2003 r. O GODZ. 1100

 w lokalu Urzędu Miejskiego w Hajnówce-  pok. Nr 51 .

 Oferty należy składać do dnia 13 października 2003 r. (włącznie) w Urzędzie Miasta w Hajnówce pok. 56 do godz. 1030 .

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 51 tel. 682 6447, 682 6448                                                                     

Hajnówka 2003-10-06 r.

                       Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444