Home

 
 OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego, położonego w Hajnówce, przy ul. Armii Krajowej 32, o powierzchni użytkowej 66,70 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu wynosi 19,00 zł plus 22% VAT.

Wadium wynosi 1000 zł (słownie złotych: tysiąc).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2003 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, sala Nr 12 (parter)

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta Hajnówka najpóĽniej do godziny 9.30 w dniu przetargu. Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę najmu. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcą umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 77, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 682-64-51.

Hajnówka, dnia 08.09.2003r.                                                                  Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444