Home

Ilość odsłon: 5365   Data publikacji:  2007-10-15

STYPENDIA ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

     Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane będą przez Zarząd Województwa Podlaskiego osobie, która:

1) jest mieszkańcem województwa podlaskiego, a tym samym uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej :

    * podstawowej,

    * gimnazjalnej,

    * ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego ,

2) studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej,

3)  słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół wymienionych wyżej.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2007/2008 wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce składa się na odpowiednich formularzach do 15 listopada 2007r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Kryteria, tryb przyznawania i realizacji stypendiów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego:  Dziennik Nr 222 ROK 2007 z dnia 11 października 2007 r.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444