Home

Ilość odsłon: 5017   Data publikacji:  2007-10-10

Hajnówka 10.10.2007 r.

Uwaga przedsiębiorcy !
Nowe przepisy dotyczące wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

    W myśl ustawy z 17 lipca 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880), która weszła w życie z dniem 18 września bieżącego roku wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

   Zapis ustawy stwierdza iż wielkopowierzchniowy obiekt handlowy to obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400m², w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa. Przez powierzchnię sprzedaży – w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

   Urząd Miasta Hajnówka przypomina właścicielom, administratorom lub zarządcom wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, przez jakie zgodnie z ustawą rozumie się obiekty o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400m², o konieczności złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 17 października 2007 roku.

Pełny tekst ustawy dostępny na:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071270880&type=1&name=D20070880L.pdf

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 085 682 20 16

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444