Home

Ilość odsłon: 5351   Data publikacji:  2007-10-10

Hajnówka 10.10.2007 r.

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2007 do 05 listopada 2007 r. wykaz nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

  • ul. A.Krajowej 36 – lokal mieszkalny,

  • ul. 3 Maja 43 – lokal mieszkalny,

  • ul. A.Krajowej 56 – lokal mieszkalny,

  • os. Millenium 5 – lokal mieszkalny,

  • os. Millenium 5 – lokal mieszkalny.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444