Home

Ilość odsłon: 9371   Data publikacji:  2007-08-20


Informacja o możliwości legalizacji obiektów budowlanych
wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia

     Od 21 czerwca 2007r roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane (Dz.U. m" 99, póz. 665). Zgodnie z nowymi przepisami do końca tego roku będzie możliwa legalizacja samowoli budowlanych bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej. Obejmuje ona wszystkie budynki, których budowa została zakończona po dniu 31 grudnia 1994 r. a przed dniem 11 lipca 1998 r.

Organem właściwym do legalizacji samowoli budowlanych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10 pok. 49, 50 (tel.0856824941).

Legalizacja polega na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z ust. 3 art. 3 ustawy, właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany dołączyć:

- inwentaryzację podwykonawczą obiektu budowlanego, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

- ekspertyzę techniczną, potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania,

- oświadczenia o braku sprzeciwu sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Starosta Hajnowski
Włodzimierz Pietroczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444