Home

Ilość odsłon: 9012   Data publikacji:  2007-08-20


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Referenta w Referacie Spraw Administracyjnych i Organizacji-dowody osobiste w Urzędzie Miasta Hajnówka

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko została wybrana

Pani EMILIA RUSINOWICZ
zamieszkała w Hajnówce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     W trakcie rozmów kwalifikacyjnych dwie kandydatki otrzymały jednakową ilość punktów. Jedna z kandydatek jest pracownicą jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Hajnówka. Ze względu na dobro zasobu kadrowego tej jednostki, komisja nie dokonała jej wyboru na stanowisko referenta w referacie SAO-dowody osobiste. Komisja dokonała wyboru Pani Emilii Rusinowicz, która na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba spełniająca wymogi do pracy na stanowisku referenta zarówno w zakresie technik pracy biurowej, jak też merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

16.08.2007

Anatol Ochryciuk
Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444