Home

Ilość odsłon: 4462   Data publikacji:  2007-08-03

Hajnówka, 2007-08-02

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko Referenta w Referacie Spraw Administracyjnych
i Organizacji - dowody osobiste w Urzędzie Miasta Hajnówka

       Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko         Miejsce zamieszkania

  1. Alicja Waszkiewicz       Białowieża
  2. Agnieszka Woszczenko Hajnówka
  3. Emilia Rusinowicz         Hajnówka
  4. Barbara Sienkiewicz     Hajnówka
  5. Alina Fiedoruk             Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444