Home

Ilość odsłon: 8706   Data publikacji:  2006-07-09


Hajnówka 09.07.2007 r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

       Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia  11 lipca 2007 do 02 sierpnia 2007 r. wykaz nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

  • ul. Zielona – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo usługowe, oznaczona numerem geodezyjnym 1507/7 o pow. 1251 m2.

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

  • ul. 3 Maja 33 – lokal mieszkalny,

  • ul. A.Krajowej 36 – lokal mieszkalny,

  • ul. B.Prusa 9 – lokal mieszkalny.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444