Home

Ilość odsłon: 2991   Data publikacji:  2006-07-06


Pomoc materialna dla uczniów
– dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitych strojów.

     Program rządowy skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3 - kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:

 • Klasa 0: 70 zł.

 • Klasa I: 130 zł.

 • Klasa II: 150 zł.

 • Klasa III: 170 zł.

     Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów jest adresowana do tej samej grupy. W ramach tej części programu ok. 1 mln dzieci otrzyma dofinansowanie na zakup jednolitego stroju w wysokości 50 zł.

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

Dofinansowanie zakupu podręczników:

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).

 2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).

 3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.

 4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).

 2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.


  Termin składania wniosków: do dnia 2007.07.27


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444