Home

Ilość odsłon: 5780   Data publikacji:  2006-07-05


BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

 WYBORY RAD OSIEDLI

ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Paszki stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka  / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007r/ zwołuję 
       ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Paszki obejmującego mieszkańców ulic :

Wiatrakowa, Dolna, Urodzajna, Pszeniczna, Poddolna, Poziomkowa, Malinowa, Prosta, Elektryczna, Warzywna, Kwiatowa, Owocowa, Sadowa, Kłosowa, Zbożowa, Krótka, Metalowa, Marmurowa, Bajeczna, Graniczna, Długa , Siewna , Okopowa, Południowa , Bielska , Kamienna ,Granitowa, Miedziana, Stalowa, Złota, Nowa, Niecała, Żwirowa, Bagienna, Wąska, Botaniczna, Polna, Targowa 22- 104, 21- 121, Górna 2A- 2D, 1- 15G

   Zebranie odbędzie się w Hajnowskim Domu Kultury  w dniu 10 lipca  2007 r. o godz. 17.00, drugi termin dnia 10 lipca 2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie.

Proponowany porządek obrad

1. Wybór przewodniczącego obrad .

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Wybory członków Rady Osiedla w liczbie 15 .

4. Wolne wnioski, zapytania

Burmistrz Miasta
ANATOL OCHRYCIUK


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444