Home

Ilość odsłon: 5788   Data publikacji:  2006-06-11

Hajnówka 11.06.2007 r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

     Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 14 czerwca 2007 do 05 lipca 2007 r. wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

  • ul. Jaskółcza – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczona numerem geodezyjnym 3253 i 3254 o pow. 856 m2.

  • ul. Jaskółcza – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczona numerem geodezyjnym 3255 i 3256 o pow. 856 m2.

  • ul. Jaskółcza – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczona numerem geodezyjnym 3257, 3258, 3259 o pow. 1190 m2.

  • ul. Filipczuka – 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1/109, 1/110, 1/111, 1/112, 1/114 i 1/116, 1/117, 1/118, 1/119,

  • ul. Filipczuka – nieruchomość zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 1/113, 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

  • ul. 3 Maja 37 – lokal mieszkalny,

  • ul. 3 Maja 37 – lokal mieszkalny,

  • ul. Sienkiewicza 20 – lokal mieszkalny.

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu:

  • ul. Piłsudskiego – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budownictwo usługowe.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444