Home

Ilość odsłon: 3935   Data publikacji:  2006-06-07


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Referenta /Inspektora w Referacie Polityki Gospodarczej
w Urzędzie Miasta Hajnówka "Konkurs A"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

Na konkurs aplikacje złożyło 10 kandydatów. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się dwie osoby. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja nie wyłoniła żadnego kandydata.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Referenta /Inspektora w Referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka "Konkurs B"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, w związku z nie rozstrzygnięciem Konkursu “A” wybrano dwóch kandydatów:

  • Elżbieta Czykwin zam. Hajnówka

  • Paweł Denisiuk zam. Hajnówka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Czykwin i Pan Paweł Denisiuk dali się poznać jako osoby spełniające wymogi do pracy na stanowisku referenta/inspektora zarówno w zakresie technik pracy biurowej, jak też merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444