Home

Ilość odsłon: 3591   Data publikacji:  2006-04-27


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo Budżetowym Urzędu Miasta Hajnówka

   Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

  1. Anna Kuczko   Hajnówka
  2. Emilia Bugwin  Hajnówka
  3. Agnieszka Leus Hajnówka
  4. Katarzyna Kruczkowska  Dubiny
  5. Agnieszka Plewa   Hajnówka
  6. Justyna Biedź   Hajnówka

SEKRETARZ GMINY
mgr Mirosław Awksentiuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444