Home

Ilość odsłon: 2559   Data publikacji:  2007-02-15

Hajnówka 14.02.2007 r.

Ogłoszenie

       Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2007 do 09 marca 2007 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

  • S. Batorego 27 – lokal mieszkalny,

  • Millenium 4 – lokal mieszkalny,

  • 3 Maja 39 – lokal mieszkalny.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444