Home

Ilość odsłon: 2736   Data publikacji:  2007-01-25

 Hajnówka 24.01.2007 r.

     Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia  26 stycznia 2007 do 16 lutego 2007 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym najemcy:

-         A.Krajowej 34 – lokal mieszkalny,

-         A.Krajowej 38 – lokal mieszkalny,

-         3 Maja 45 – lokal mieszkalny,

-         A.Krajowej 22 – lokal mieszkalny.

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

-      A.Krajowej 36 – lokal mieszkalny.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 223
tel. 085 682 64 48, 085 682 64 47.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444