Home

Ilość odsłon: 2627   Data publikacji:  2006-12-11

Hajnówka 11.12.2006 r.

 Ogłoszenie

       Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 12 grudnia 2006 do 03 stycznia 2007 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

-         ul. 3 Maja 39 – lokal mieszkalny,

-         ul. Parkowa 4 – lokal mieszkalny,

-         ul. A.Krajowej 38 – lokal mieszkalny.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 223 tel. 085 682 64 48, 085 682 64 47.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444