Home

Ilość odsłon: 5011   Data publikacji:  2006-11-22

                                      Hajnówka, 2006-11-22

GKM. 7639-27/06

Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu

     Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust1. pkt1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Hajnówka_City” Nr:4780/1201, na terenie działki nr geod. 1504/3 położonej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 2. Wniosek złożony został przez Polską Telefonię Komórkową CENTERTEL  Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A.

     W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia  14 grudnia 2006 r., zainteresowani w tej sprawie mogą składać uwagi i wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok. 219 ( II piętro).

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444