Home

Ilość odsłon: 2465   Data publikacji:  2006-10-31

Hajnówka, 2006-10-31

GKM. 7639- 5/06

Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu

Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu magazynu artykułów płynnych powstających przy obróbce mleka na działce oznaczonej numerem ewid. 1939/1, przy ul. Warszawskiej w Hajnówce.

         W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia 22 listopada 2006r., zainteresowani w tej sprawie mogą składać uwagi  i  wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok. 219 ( II piętro).


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444