Home

Ilość odsłon: 3788   Data publikacji:  2006-07-20


Hajnówka 19.07.2006 r.

       Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca do 11 sierpnia 2006 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcy:

-         Os.Millenium 1 – lokal mieszkalny,

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka
pokój nr 223 tel. 085 682 64 48, 085 682 64 47.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444