Home

Ilość odsłon: 3012   Data publikacji:  2006-06-02

Hajnówka, 2006-06-02

 GKM. 7639-4 /06

 Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu

     Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przemysłowej służącej do przetwarzania surowca tartacznego i elementów podłogowych oraz do produkcji kotłów c.o. na działkach oznaczonych numerami ewid. 2048/11, 2320/151, 2320/152, przy ulicy Białowieskiej 36 w Hajnówce.

     W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia 23 czerwca 2006 r., zainteresowani w tej sparwie mogą składać uwagi  i  wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok. 219 ( II piętro).

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444