Home

Ilość odsłon: 3914   Data publikacji:  2006-04-24


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
na stanowisko  - Referenta
w Referacie  Społeczno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Hajnówka     

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

 mgr ELŻBIETA  PROKOPIUK
zamieszkała w  Hajnówce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Elżbieta  Prokopiuk – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba spełniająca wymogi do pracy na stanowisku referenta,  zarówno  w  zakresie   technik   pracy   biurowej,  jak   też merytorycznego   przygotowania  do  realizacji   zadań   określonych w zakresie czynności  na  wyżej  wymienionym stanowisku. Komisja  wysoko  ocenia umiejętności interpersonalne kandydatki oraz znajomość zagadnień w zakresie obsługi sekretariatu. Na uwagę zasługuje biegła znajomość języków obcych: niemieckiego i rosyjskiego.

 SEKRETARZ GMINY MIEJSKIEJ
 mgr  Mirosław  Awksentiuk 
 dnia 24.04.2006 r.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444