Home

Ilość odsłon: 3274   Data publikacji:  2006-04-03

    

Zarząd województwa podlaskiego ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.5  Promocja Przedsiębiorczości

(Edycja 2006) Nr konkursu 1/ZPORR/2.5/06

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Uzupełnieniu ZPORR.

Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu Generatora Wniosków należy składać w formie papierowej w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD).

Dokumenty dla ubiegających się o dofinansowanie należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, ul. Wyszyńskiego 1 pok. 519 lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Oferty konkursowe (wnioski) można składać w terminie:

od 03 kwietnia 2006 r. do 28 kwietnia 2006 r.

w godz. poniedziałek  8.00 – 16.00;    wtorek – piątek   7.30 – 15.30 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2006 r. o godzinie 15:30. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków do Działania 2.5 ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 oraz Ramowych Wytycznych dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004 – 2006 dostępnych na stronach internetowych www.zporr.gov.pl i www.wrotapodlasia.pl

Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpocznie się od dnia 22.05.2006r.

Pytania prosimy kierować na adres: e – mail: krystyna.tarasiuk@umwp-podlasie.pl, malgorzata.bukiert@umwp-podlasie.pl, piotr.aleksiejuk@umwp-podlasie.pl ,

lub telefonicznie pod numerami telefonu:
(85) 74 97 469, (85) 74 97 471, (85) 74 97 472.

.........:::::.........

Zarząd województwa podlaskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/ZPORR/3.4/06 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
dla Priorytetu III: Rozwój lokalny
 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Uzupełnieniu ZPORR.

Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronach internetowych www.wrotapodlasia.pl Wnioski należy wypełnić przy użyciu  Generatora Wniosków (wersja nie starsza niż wersja 3_0_0_53) 

Przygotowane wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz
w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, ul. Wyszyńskiego 1 pok. 519 lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

od 28 lutego 2006 r. do 19 maja 2006 r.

pn. w godz. 8.00 – 16.00; wt. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 maja 2006 r. o godz. 15.30

 Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania prosimy kierować na adres: e–mail: krystyna.tarasiuk@umwp-podlasie.pl,  
piotr.aleksiejuk@umwp-podlasie.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu:
 (85) 74 97 469, (85) 74 97 473.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444