Home

Ilość odsłon: 4394   Data publikacji:  2006-03-13


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
na stanowisko - Podinspektora w Zespole Oświaty, Kultury  i Sportu
w Urzędzie Miasta Hajnówka     

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani mgr TERESA CZEMERYCH zamieszkała w Hajnówce

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

      Pani Teresa Czemerych – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba spełniająca wymogi do pracy na stanowisku podinspektora, zarówno w zakresie technik pracy biurowej, jak też merytorycznego   przygotowania  do  realizacji  zadań  określonych w zakresie czynności  na wyżej wymienionym stanowisku. Komisja wysoko ocenia umiejętności interpersonalne kandydatki oraz znajomość  zagadnień w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

SEKRETARZ GMINY MIEJSKIEJ mgr Mirosław Awksentiuk 

 dnia 10.03.2006 r.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444