Home

Ilość odsłon: 3400   Data publikacji:  2006-02-27

Hajnówka 27.02.2006 r.

      Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 28 lutego do 22 marca 2006 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

    -   ul. Ks.I.Wierobieja działka nr geod. 1391, 1397/41 - zabudowana,

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 223 tel. 085 682 64 48, 085 682 64 47.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444