Home

Ilość odsłon: 6699   Data publikacji:  2006-01-24

                   Hajnówka, 2006-01-23

 GKM. 7639-11 /05

 Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu

      Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę z produkcją energii elektrycznej w układzie skojarzonym.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działek położonych w Hajnówce, przy ul. 3 – go Maja 51, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1056/55, 1056/56, 1056/57, 1056/59.

     W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia 14 lutego 2006r., zainteresowani w tej sparwie mogą składać uwagi  i  wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok. 219 ( II piętro).


 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444