Home

Ilość odsłon: 3598   Data publikacji:  2005-10-17


Dialog społeczny nad projektem Programu Współpracy miasta Hajnówka  z organizacjami pozarządowymi w 2006 r. 

Celem nadrzędnym Programu Współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi jest wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców miasta poprzez skuteczne wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka wynikających z przepisów prawa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Urząd Miasta Hajnówka do udziału w dialogu zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta Hajnówka.

Zachęcamy do przesyłania opinii i uwag dotyczących projektu programu współpracy na adres: mm@hajnowka.pl  lub do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 221 do dnia 17 listopada 2005 r.

  Pobierz PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444