Home

Ilość odsłon: 10751   Data publikacji:  2005-09-16

               Hajnówka,2005-09-16

GKM.7639-2/05 

Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym miejscu.

Zgodnie z art. 31 i art. 32 ust1. pkt1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62,poz.627 z późn.zm.),informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazy sieci telefonii cyfrowej ERA nr 24056, realizowanej na działce o nr ew. 1056/28 przy ul.3-go Maja w Hajnówce.

W terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji t.j. do dnia 6 października 2005r, zainteresowani w tej sparwie mogą składać uwagi  i  wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pok.219 ( II piętro).

Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444