Home

Ilość odsłon: 3857   Data publikacji:  2005-08-04

Hajnówka, 2005-08-04

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 5 sierpnia do 26 sierpnia 2005 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

-         ul. Parkowa – numer geod. 1498/2,

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 223
tel. 682 64 48, 682 64 47.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444